GRIMME Polska

Skroluj, aby dowiedzieć się więcej

Sadzarki - Sadzarki kubełkowe | GL 32 B

2-rzędowa, zbiornik do 2,2 t, na zagony odkamienione

Sadzarka GL 32 B jest przystosowana zarówno do sadzenia w zagonach, jak i sadzenia tradycyjnego. Element sadzący GRIMME Profi to dobry wybór, aby zapewnić precyzyjną i równomierną gęstość sadzenia. Różnorodność ustawień maszyny wraz z dobrze kalibrowanymi sadzeniakami umożliwią sadzenie z dużą prędkością. Optymalne wysadzenie w oczyszczonym zagonie zapewniają wąskie, sztywne bruzdowniki. Blachy kierujące pod maszyną przytrzymują ziemię do formowania redlin. Za pomocą balchy formującej lub rolki koszowej formowana jest redlina.

Duża pojemność

Wyższa wydajność powierzchniowa dzięki zbiornikowi o ładowności 2200 kg.

Zwrotność

Wysoka zwrotność na uwrociach dzięki zwartej konstrukcji.

Formowanie redlin na lekkich glebach

Do poprawy wchłaniania wody na glebach lekkich można użyć kombinacji rolek koszowych z korpusami obsypującymi.

Dobrze uformowane redliny

Blacha formująca do formowania luźnej lub utwardzonej redliny o gładkiej powierzchni.

Kombinacja z ochroną roślin

Aplikator GRIMME TS 410, dopuszczony do aplikacji zaprawy płynnej oraz preparatów do aplikacji doglebowej.

Połączenie zabiegów agrotechnicznych

Kombinacja sadzarki z czołowym podsiewaczem nawozu umożliwia nawożenie pod bulwę, aplikację zaprawy płynnej i preparatów do aplikacji doglebowej oraz sadzenie ziemniaków podczas jednego przejazdu.

Dodatkowa wartość

 • Wysoka zwrotność na uwrociach dzięki zwartej konstrukcji
 • Wydajny element sadzący umożliwia łatwe dostosowanie do wielkości bulwy, a tym samym zapewnia precyzyjny odstęp między sadzeniakami
 • Specjalna konstrukcja bruzdowników, kubełki, najdłuższa droga rozdzielania, ustawiana wkładka do zsuwni oraz niewielka wysokość spadku to cechy umożliwiające zachowanie równomiernej gęstości sadzenia na żądanej głębokości.
 • Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w opcje zwiększające wydajność i jakość, pochodzące z maszyn wielkogabarytowych
 • Komfortowe ustawienie najważniejszych parametrów z ciągnika
 • Układ jezdny można przystosować do różnych wysokości zagonów za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości przy układzie jezdnym. Opcjonalnie regulacji tej dokonuje się ręcznie za pomocą urządzenia sterowniczego w ciągniku lub automatycznie.
 • Różne rozstawy rzędów i rozstawy kół
 • Duże, wąskie bruzdowniki gwarantują zachowanie jednakowej głębokości wysadzenia bulw
 • Blachy prowadzące zatrzymują ziemię w zagonie zapobiegając utracie ziemi podczas tworzenia redliny
 • Różne możliwości formowania redliny za pomocą blachy formującej, aby utworzyć luźną lub twardą redlinę o gładkiej powierzchni lub za pomocą rolek koszowych, dla uzyskania lekkiej redliny o ziarnistej strukturze
 • Zbiornik o ładowności 2200 kg do pracy na długich polach
 • Całkowite pokrycie bulw zaprawą za pomocą systemu rozpylaczy GRIMME i właściwe użycie środków ochrony roślin zgodnie z wymogami przez aplikatory GRIMME
 • Możliwa zmiana w maszynie między zaprawianiem i aplikacją bezpośrednio do rozredlonej gleby
 • Możliwość aplikacji mikrogranulatów bezpośrednio do rozredlonej gleby dla uzyskania optymalnych wschodów i ochrony roślin
 • Komfortowy monitoring funkcji maszyny za pomocą systemu wizyjnego GRIMME
 • Kombinacja z czołowym podsiewaczem do dozowania nawozu pod bulwą i/lub aplikatorem środków ochrony roślin umożliwia połączenie kilku zabiegów agrotechnicznych podczas jednego przejazdu.

Zdjęcia/filmy

Specyfikacje

Tu znajdziesz informacje o seryjnym wyposażeniu maszyny. Wszelkie dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.

Wyposażenie

 • Rama nośna z dwoma elementami wysadzajacymi
 • Dno VA w komorze czerpania
 • Taśma z kubełkami wg wyboru
 • System szybkiego odryglowania elementów sadzących
 • Mechaniczny wibrator pasów z płynną regulacją
 • Sztywny bruzdownik
 • Talerze obsypujące ułożyskowane, amortyzowane
 • Rozdzielacz zagonu
 • Duże boczne blachy prowadzące
 • Blacha do formowania redlin
 • Układ jezdny z dwoma kołami jezdnymi
 • Ogumienie 7.50-16 AS
 • Ładowność zbiornika nieruchomego 1000 kg

Dane techniczne

GL 32 B

Wymiary  
Długość 2450 mm
Szerokość przy rozstawie rzędów 75 cm bez / z ramą przednią 2250 / - mm
Wysokość 1900 mm
Wysokośc napełniania ze zbiornikiem stałym 1300 mm
Masa  
Masa własna w wersji podstawowej 1100 kg
Szerokość robocza  
Ilość rzędów 2
Rozstaw rzędów 75 - 90 cm
Zaczep  
Cięgno dolne kategoria 2 Kat.
Zbiornik / nadstawka  
Pojemność zbiornika uchylnego 1000 kg
Ogumienie  
Ogumienie 7.50-16 AS
Parametry ciągnika  
Moc silnika (minimalna) 65 kW

Produkty, które mogą Cię także zainteresować: