GRIMME Polska

Skroluj, aby dowiedzieć się więcej

Sadzarki - Sadzarki pasowe | GB 430

4-rzędowa, 3-tonowy zbiornik, przystosowana do dużych wydajności powierzchniowych

Czterorzędowa sadzarka pasowa GB 430 to dobry wybór do szybkiego, efektywnego i delikatnego sadzenia ziemniaków. Pasowy element sadzący umożliwia sadzenie materiału niekalibrowanego lub odmian o podłużnym kształcie. W przypadku sadzeniaków o odpowiedniej wielkości i kalibrażu, możliwa jest praca z większą prędkością jazdy do 10 km/h, co przekłada się na osiągnięcie większej wydajności powierzchniowej. Sadzarka GB 430 jest przystosowana zarówno do sadzenia konwencjonalnego w redlinach, jak i sadzenia w oczyszczonych z kamieni zagonach. Dostępne są dwie wersje układu jezdnego z możliwością kombinacji różnych formowaczy redlin, co pozwala na optymalne dostosowanie do żądanego sposobu sadzenia. Efektywność sadzenia można maksymalnie zwiększyć przez kombinację urządzeń do nawożenia pod bulwę, formowania redlin, ochrony przed erozją oraz aplikacji granulatu, zaprawy płynnej i preparatów do aplikacji doglebowej. Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w rozwiązania umożliwiające stosowanie funkcji Clever Planting i Section Control.

Duża siła działania

Prędkość jazdy do maks. 10 km/h, w zależności od sortu i wielkości bulw, gęstości sadzenia, wyposażenia maszyny i warunków glebowych.

Bardzo dobra zdolność manewrowa

Układ jezdny z osią portalową, dobra zwrotność dzięki kątowi skrętu 35 stopni.

Sadzenie w zagonach oczyszczonych z kamieni

Flow-Board XL w kombinacji ze zintegrowanymi bruzdownikami zapewnia zawsze równomierne pokrycie sadzeniaków ziemią.

Kombinacja z aplikatorem środków ochrony roślin

Aplikator GRIMME TS 820, dopuszczony do aplikacji zaprawy płynnej oraz preparatów do aplikacji doglebowej.

Clever Planting

Większy udział plonu spełniającego wymogi skupu ze względu na bardziej jednolity wzrost ziemniaków w rzędach przy ścieżkach technologicznych. Jest to możliwe dzięki płynnemu zmniejszeniu gęstości sadzenia, co wpływa korzystnie na wykorzystanie substancji odżywczych i światła ze ścieżek.

 •  

Redliny o dużej objętości

Blacha formująca XL tworzy redliny z dużą objętością ziemi, co oznacza więcej miejsca na wzrost dla dużych gniazd bulw.

Formowanie redlin na lekkich glebach

Do poprawy wchłaniania wody na glebach lekkich można użyć kombinacji rolek koszowych z korpusami obsypującymi.

Delikatne traktowanie produktu

Wywrotnica skrzyniopalet do ochrony materiału siewnego ze względu na mniejszą ilość czynności ręcznych.

Film: TerraProtect PRO

Film: Sadzarka pasowa GB 430 podczas pracy

Dodatkowa wartość

Budowa

Napęd

Systemy asystujące

Bruzdownik / kontrola zagłębienia

Zbiornik ruchomy

Wywrotnica skrzyniopalet

Sadzenie tradycyjne

Sadzenie w zagonach

Zaprawa płynna / preparat do aplikacji doglebowej

Aplikacja nawozu

Aplikacja granulatu

Dyszel

Układ jezdny

Systemy obsługi

Systemy asystujące

myGRIMME

 • Wysoka wydajność przy prędkościach jazdy do 10 km/h, w zależności od sortu bulw, wielkości bulw, gęstości sadzenia i warunków glebowych.
 • Gęstość sadzenia lub liczbę sadzeniaków na hektar można ustawić wygodnie na terminalu.
 • Efektywne wykorzystanie materiału sadzeniowego dzięki automatycznemu wyłączeniu i włączeniu sekcji roboczych za pomocą funkcji Section Control.
 • Clever Planting: Większy udział plonu spełniającego wymogi skupu ze względu na bardziej jednolity wzrost ziemniaków w rzędach przy ścieżkach technologicznych. Jest to możliwe dzięki płynnemu zmniejszeniu gęstości sadzenia, co wpływa korzystnie na wykorzystanie substancji odżywczych i światła ze ścieżek.
 • Automatyczne sterowanie rzędami za pomocą hydraulicznego dyszla skrętnego zapewnia optymalne wysadzanie bulw w środku wstępnie uformowanej redliny.
 • Aby zapewnić właściwe pojedynkowanie na pochyłościach, nachylenie elementów sadzących jest kompensowane w kierunku jazdy do +/- 7°.
 • Równomierne wschody ze względu na stałe obsypywanie bulw ziemią dzięki hydraulicznej kontroli zagłębienia bruzdowników i automatycznemu sterowaniu narzędzi formujących redliny. Operator może wygodnie z kabiny ustawić głębokość sadzenia.
 • Aplikator GRIMME z urzędowym dopuszczeniem zapewnia równomierne pokrycie bulw zaprawą, a także oferuje operatorowi wiele komfortowych funkcji.
 • Jednoczesna aplikacja środków ochrony roślin i granulatu dla optymalnego wzrostu roślin. Jest to możliwe dzięki konstrukcyjnemu rozwiązaniu w postaci oddzielnych komór w bruzdownikach, co ma zapobiec sklejeniu i niekontrolowanej aplikacji.
 • Aby przystosować maszynę do różnych warunków glebowych, można wybrać spośród kilku wersji narzędzi formujących.
 • Dostępny opcjonalnie układ jezdny z czterema kołami jezdnymi zapewnia równomierny rozkład masy i umożliwia kombinację z różnymi narzędziami do formowania redlin.
 • Seryjny układ jezdny z dwoma kołami jezdnymi z zewnątrz i narzędziami formującymi redliny przed kołami jezdnymi jest idealny do uprawy zagonowej i dokładnego wysadzenia w środku na pochyłościach.
 • Bardzo dobrą zwrotność maszyny zapewnia hydrauliczna oś skrętna i kąt wychylenia do 42° (układ jezdny z dwoma kołami jezdnymi) bądź 35° (układ jezdny z czterema kołami jezdnymi).

Zdjęcia/filmy

Specyfikacje

Tu znajdziesz informacje o seryjnym wyposażeniu maszyny. Wszelkie dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.

Wyposażenie

 • 4 elementy sadzące napędzane hydraulicznie
 • Wstrząsacz w elemencie sadzącym napędzany hydraulicznie
 • 4 oddzielnie sterowane hydrauliczne taśmy doprowadzające
 • Płynna regulacja odległości ziemniaków w rzędzie
 • Ciągniony bruzdownik na równoległoboku z kołami 16.5x6.50-8 AS
 • Zespół obsypujący
 • Rozstaw rzędów 75 cm
 • Ładowność zbiornika uchylnego 3000 kg
 • Dyszel teleskopowy mechaniczny z hydrauliczną nogą podporową
 • Hak pociągowy lub zaczep Hitch
 • Układ jezdny z 2 kołami jezdnymi
 • Ogumienie 270/95 R44
 • Oświetlenie
 • Blok hydrauliczny
 • Komputer roboczy MDA
 • Terminal sterowniczy VC 50 do obsługi wszystkich funkcji hydraulicznych bez panela z joystickami
  • Sygnalizator zakłóceń wysadzania
  • Licznik hektarów
  • Funkcja początku/końca pola
  • Czujnik ultradźwiękowy do liczenia sadzeniaków

Dane techniczne

GB 430

Wymiary  
Długość z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią 6560 / 7300 mm
Długość z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią 5640 / 6380 mm
Długość z urządzeniem niwelującym z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią 6560 / 7300 mm
Długość z urządzeniem niwelującym z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią 7030 / 7770 mm
Szerokość przy rozstawie rzedów 75 cm 3300 mm
Wysokość 2800 mm
Wysokość w położeniu transportowym 3200 mm
Wysokość napełniania zbiornika uchylnego płaskiego 2230 mm
Długość łoża z osią z 2 kołami zewnętrznymi bez / z ramą przednią 6560 / 7300 mm
Długość łoża z osią wahliwą ze zwolnicami z 4 kołami bez / z ramą przednią 5030 / 5770 mm
Przedłużenie z tyłu 1300 mm
Masa  
Masa własna w wersji podstawowej 4000 kg
Szerokość robocza  
Rozstaw rzędów 75 - 90 cm
Ilość rzędów 4
Zaczep  
Dolny zaczep hak pociągowy x
Zaczep dolny typu hitch x
Zaczepienie dolne w głowicy kulowej (K 80) x
Zbiornik / nadstawka  
Pojemność zbiornika uchylnego 3000 kg
Pojemność rozstaw rzędów 90 cm 3500 kg
Ogumienie  
Ogumienie (opcja 1) 2x 270/95 R44
Ogumienie (opcja 2) 4x 280/85 R28
Rozstaw kół 3000 mm
Rozstaw kół nastawny do 3660 mm
Układ jezdny i silnik  
Prędkość transportowa (opcja) 25 km/h
Parametry ciągnika  
Bez blachy formującej (minimalna) 60 kW
Z blachą formującą (minimalna) 90 kW
Ilość pobranego oleju 50 l/min
Wymagane zawory sterujące (jednostronnego działania) 2
Wymagane zawory sterujące (dwustronnego działania) 1

Produkty, które mogą Cię także zainteresować: