GRIMME Polska

Skroluj, aby dowiedzieć się więcej

Przechowywanie - Kosze zasypowe | RH 20 / RH 24

Pojemność do 25 m³, oczyszczanie z ziemi i frakcjonowanie

Kosze RH 20, RH 24 i RH 28 są przystosowane do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Konstrukcja przenośnika podłogowego, aktywne zamknięcie kieszeni, czyszczenie i bezstopniowe napędy jako wyposażenie seryjne umożliwiają maksymalną ochronę produktu i wydajność. Liczne wersje wyposażenia umożliwiają optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Delikatne przyjęcie produktu

Delikatne przyjęcie produktu i bardzo dobry efekt zabierania przez przenośnik podłogowy z głębokimi kieszeniami i z aktywnym zamknięciem.

Równomierny przepływ masy plonu

Przegub łamany na końcowym odcinku przenośnika podłogowego przerzedza strumień produktu, poprawia równomierność przeładunku na taśmę oczyszczającą i zapewnia ciągłe napełnianie kolejnych urządzeń.

Najlepsza ochrona produktu

Miękkie i odporne na zużycie wałki spiralne z poliuretanu (PU) chronią produkt i skutecznie oddzielają. Ponadto zapobiegają zakleszczaniu się kamieni i nawijaniu łęcin.

Stały stopień obciążenia

Capacity Control: Czujnik kontrolujący poziom napełnienia reguluje stale prędkość przenośnika podłogowego.

Komfortowa obsługa

Wygodna i intuicyjna obsługa na terminalu sterowniczym GBT 831.

Film: GL 420 w akcji

Dodatkowa wartość

 • Solidny przenośnik podłogowy
 • Łagodne pobieranie dzięki miękkim kieszeniom zabierającym
 • Dobra żywotność dzięki zewnętrznym rolkom łańcucha przenośnika podłogowego
 • Optymalny przepływ produktu dzięki bezstopniowej regulacji prędkości przenośnika podłogowego
 • Bardzo dobry efekt zabierania dzięki głębokim kieszeniom z aktywnym zamykaniem
 • Równomierny przepływ masy plonu dzięki załamaniu w górnej części kosza zasypowego.
 • Łagodny przeładunek produktu z przenośnika podłogowego na wałki spiralne PU
 • Delikatne usuwanie ziemi i frakcjonowanie przez wałki spiralne PU
 • Optymalne oddzielanie dzięki bezstopniowej zmianie prędkości obrotowej w dwóch zespołach wałków (wałki 1, 3, 5 lub 2, 4, 6)
 • Szybkie dopasowanie do warunków za pomocą bezstopniowej hydraulicznej regulacji rozstawu i nachylenia wałków spiralnych PU
 • Napędy bezpośrednie niewymagające konserwacji
 • Komfortowa obsługa na terminalu sterowniczym GBT 831

Zdjęcia/filmy

Specyfikacje

Tu znajdziesz informacje o seryjnym wyposażeniu maszyny. Wszelkie dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.

Wyposażenie

 • Przenośnik podłogowy z przegubem w górnej sekcji
 • Zabezpieczenie przeciwnajazdowe amortyzowane z regulacją wysokości
 • Głębokie, miękkie kieszenie zbierające
 • Bezkrawędziowe połączenie przenośnika
 • Solidny łańcuch podłogi z dużymi zewnętrznymi rolkami
 • Płynna regulacja prędkości podłogi
 • Usuwanie ziemi C6 przez wałki spiralne PU
 • Hydrauliczna regulacja odległości i kąta nachylenia odsiewania
 • Płynna regulacja obrotów wałków spiralnych PU
 • Ustawiana różnica prędkości wałków spiralnych PU
 • Taśma odprowadzająca ziemię
 • Taśma odprowadzania produktu
 • Obsługa poprzez GBT 831 (z przewodem 2 m)

Dane techniczne

5710-410 RH 20-45

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 850 mm
Wysokość zasypu maks. 1000 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2000 mm
Długość przenośnika podłogowego 4500 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 9,5 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja)
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2000 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja)
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 650 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1000 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 1250 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 7,5 kW
Wydajność z C9 (opcja) 10 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 kW
Wydajność z CFF (opcja) kW

5710-420 RH 20-60

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 850 mm
Wysokość zasypu maks. 1000 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2000 mm
Długość przenośnika podłogowego 6000 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 16 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja)
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2000 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja)
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 650 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1000 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 1250 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 10 kW
Wydajność z C9 (opcja) 15 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 kW
Wydajność z CFF (opcja) kW

5710-510 RH 24-45

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 850 mm
Wysokość zasypu maks. 1000 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) 3400 mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2400 mm
Długość przenośnika podłogowego 4500 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 11 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja) 12,5 m³
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2400 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja)
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 800 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1000 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 1250 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 10 kW
Wydajność z C9 (opcja) 15 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 kW
Wydajność z CFF (opcja) kW

5710-520 RH 24-60

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 850 mm
Wysokość zasypu maks. 1000 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) 3400 mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2400 mm
Długość przenośnika podłogowego 6000 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 19 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja) 21 m³
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2400 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja) 8 + 6 + 7
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) 5 - 25 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) 35 - 75 mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) 5 - 55 mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) 800 mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 800 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1000 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) 1350 mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 1250 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 10 kW
Wydajność z C9 (opcja) 15 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 kW
Wydajność z CFF (opcja) 15 + 5,5 kW

5710-530 RH 24-70

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 950 mm
Wysokość zasypu maks. 1100 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) 3400 mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2400 mm
Długość przenośnika podłogowego 7000 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 22 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja) 24 m³
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2400 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja) 8 + 6 + 7
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) 5 - 25 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) 35 - 75 mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) 5 - 55 mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) 800 mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) 800800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 800 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1000 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) 1350 mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) 1250 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 1250 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 10 kW
Wydajność z C9 (opcja) 15 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 + 5,5 kW
Wydajność z CFF (opcja) 15 + 5,5 kW

5710-540 RH 24-80

Punkt przyjęcia  
Wysokość zasypu min. 850 mm
Wysokość zasypu maks. 1000 mm
Szerokość zasypu 3000 mm
Szerokość zasypu w wersji XXL (opcja) 3400 mm
Szerokość przenośnika podłogowego 2400 mm
Długość przenośnika podłogowego 8000 mm
Prędkość przenośnika podłogowego 0,5 - 5 m/min
Pojemność 26 m³
Pojemność w wersji XXL (opcja) 28 m³
Oczyszczanie z ziemi / frakcjonowanie  
Szerokość 2400 mm
Liczba wałków 6
Liczba wałków C9 (opcja) 9
Liczba wałków CF (opcja) 8 + 6
Liczba wałków CFF (opcja)
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C6 (seryjnie) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi C9 (opcja) 5 - 35 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CF (opcja) 5 - 45 mm
Rozstaw wałków oczyszczających z ziemi CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego C9 (opcja) 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm
Rozstaw wałków zespołu frakcjonującego CF (opcja) 5 - 65 mm
Rozstaw wałków pierwszego zespołu frakcjonowania CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (opcja) mm
Rozstaw wałków drugiego zespołu frakcjonującego CFF (zmiana FC-PC) mm
Taśmy  
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię (seria) 650 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 1100 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 800 mm
Szerokość taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzania frakcji CF (opcja) 800 mm
Szerokość 1. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość 2. taśmy odprowadzania frakcji CFF (opcja) mm
Szerokość taśmy odprowadzającej produkt 800 mm
Długość taśm odprowadzających 3000 mm
Długość taśm odprowadzających (opcja) 3500 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C6 (seria) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię C9 (opcja) 2000 - 2900 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CF (opcja) 1750 - 2650 mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzającej ziemię CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CF (opcja) 2150 - 3050 mm
Wysokość przeładunku pierwszej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku drugiej taśmy odprowadzającej frakcje CFF (opcja) mm
Wysokość przeładunku taśmy odprowadzania produktu 2150 - 3050 mm
Zasilanie elektryczne  
Napięcie 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność z C6 (seria) 15 + 5,5 kW
Wydajność z C9 (opcja) 15 + 5,5 kW
Wydajność z CF (opcja) 15 + 5,5 kW
Wydajność z CFF (opcja) kW

Produkty, które mogą Cię także zainteresować: