GRIMME Polska

Skroluj, aby dowiedzieć się więcej

Systemy zarządzania danymi - Wymiana danych | agrirouter

Internetowa platforma umożliwia wymianę danych między maszynami i oprogramowaniem rolniczym różnych producentów.Internetowa platforma "agrirouter" umożliwia wymianę danych między maszynami i oprogramowaniem rolniczym różnych producentów. Dla rolników i usługodawców rolnych z parkiem maszynowym różnych producentów był to do tej pory podstawowy problem przy cyfryzacji danych. Przez my-agrirouter.com każdy rolnik i usługodawca rolny może założyć bezpłatne konto i utworzyć indywidualny system z maszyn i oprogramowania rolniczego.

Z agrirouterem należy zawsze mieć przy sobie pamięć USB. Po połączeniu terminala ISOBUS CCI 800 lub CCI 1200 z agrirouterem, można przesyłać mapy aplikacyjne i dane dotyczące zadań wygodnie przez Internet. Połączenie z Internetem jest możliwe przez adapter Wi-Fi CCI W10. Przez funkcję hotspot smartfonu możliwe jest nawet na polu połączenie z Internetem i połączenie z terminalem ISOBUS CCI.

Wszystkie maszyny samobieżne GRIMME (od roku produkcji 2017), a także EVO 280 i EVO 290 (od roku produkcji 2019) są wyposażone seryjnie w jednostkę telemetryczną, która na życzenie przesyła dane maszyny i GPS na portal myGRIMME i łączy je z agrirouterem. Gdy maszyna lub maszyny są połączone, użytkownik może określić w agrirouterze, które dane maszyny lub GPS mają być przesłane do różnych programów rolniczych jak np. FARM Management Information System (FMIS).

Film: Wymiana danych z agrirouterem

Film: Zbiór ziemniaków z transmisją na bieżąco danych dotyczących plonu

Dodatkowa wartość

  • Wymiana danych niezależnie od producenta
  • Możliwość połączenia maszyn i oprogramowania rolniczego niezależnie od producenta
  • Platforma agrirouter ułatwia wymianę danych, a tym samym przebieg prac, zmniejsza nakład czynności administracyjnych i poprawia ekonomiczność.
  • Z maszyn GRIMME wyposażonych w jednostkę telemetryczną można na życzenie przesyłać dane maszyny i GPS na portal myGRIMME i połączyć je z agrirouterem.
  • agrirouter nie zapisuje danych w pamięci, lecz przesyła je zgodnie z ustaleniami użytkownika.
  • Serwery do wymiany danych są zlokalizowane w Niemczech, są zabezpieczone i podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Niemczech.
  • Komponenty oprogramowania i sprzętu komputerowego posiadają właściwe certyfikaty i są regularnie kontrolowane.

Zdjęcia/filmy