GRIMME Polska

Skroluj, aby dowiedzieć się więcej

Systemy asystujące - Section Control i VRC | Variable Rate Control

Większy plon dzięki zabiegom uwzględniającym lokalną zmienność w obrębie pola

Rzadko użytki rolne cechują się jednolitą jakością gleby. Z tego względu w ramach rolnictwa precyzyjnego nabiera znaczenia wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem specyfiki stref pola. Wiosenne zabiegi uprawowe są podstawą sukcesu w zbiorach jesienią. Aby zatem uzyskać maksymalny plon, dostosowanie zabiegów do różnych warunków glebowych staje się nieuniknione. Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem specyfiki stref pola na podstawie map aplikacji (nazywane też VRC = Variable Rate Control) gwarantuje aplikację optymalnej dawki nawozu i materiału siewnego czy sadzeniaków na użytkach rolnych, a przez to maksymalny plon. Poza tym chroni to też strukturę gleby, gdyż zapobiega za słabemu lub za silnemu nawożeniu. Oznacza to też oszczędność nawozu, środków ochrony roślin i materiału. Ponadto pozwala to uzyskać bardziej jednolity rozmiar plonu. Stosując mapy aplikacji podczas sadzenia ziemniaków można dowolnie ustawić gęstość sadzenia w cm na całej szerokości maszyny. Poza tym można ustawić dowolnie ilość nawozu w kg/ha. Podczas siewu mechanicznym siewnikiem punktowym MATRIX z VRC można ustawić gęstość wysiewu dla poszczególnych rzędów, a także ilość nasion na hektar.

Siew uwzględniający lokalną zmienność w obrębie pola

Podczas siewu siewnikiem punktowym MATRIX ze zmiennym dawkowaniem nasion, można dowolnie ustawić gęstość wysiewu dla poszczególnych rzędów, a także ilość nasion na hektar.

Sadzenie uwzględniające lokalną zmienność w obrębie pola

Stosując mapy aplikacji podczas sadzenia ziemniaków można dowolnie ustawić gęstość sadzenia w cm na całej szerokości maszyny.

Wskaźniki na terminalu sterowniczym

Mapa aplikacji podczas wysiewu buraka cukrowego.

Dodatkowa wartość

  • Optymalna reakcja i regulacja gęstości siewu i sadzenia w zależności od zasobów wody i substancji odżywczych w glebie.
  • Oszczędność środków produkcyjnych jak nawóz, nasiona i sadzeniaki, dzięki aplikacji tylko potrzebnej ilości.
  • Ochrona środowiska: aplikacja nawozu tylko w takiej ilości, jaka jest konieczna. Ochrona zasobów dzięki zapobieganiu za słabemu lub za silnemu nawożeniu.
  • Odciążenie operatora w pracy: automatyczna aplikacja optymalnej dawki.
  • Bardziej jednolity i jakościowo lepszy plon ze względu na dopasowaną ilość sadzeniaków/nasion oraz nawozu.

Specyfikacje

Tu znajdziesz informacje o seryjnym wyposażeniu maszyny. Wszelkie dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.

Wyposażenie

  • Dostępne dla różnych sadzarek
  • Dostępne dla siewnika punktowego MATRIX

Dane techniczne

Variable Rate Control

Produkty, które mogą Cię także zainteresować: