GRIMME Polska
Aktualności

VRC

VRC

WIęKSZY PLON DZIęKI ZABIEGOM UWZGLęDNIAJąCYM SPECYFIKę STREF POLA

Rzadko użytki rolne cechują się jednolitą jakością gleby.

Rzadko użytki rolne cechują się jednolitą jakością gleby. Z tego względu w ramach rolnictwa precyzyjnego nabiera znaczenia wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem specyfiki stref pola.

Wiosenne zabiegi uprawowe są podstawą sukcesu w zbiorach jesienią. Aby zatem uzyskać maksymalny plon, dostosowanie zabiegów do różnych warunków glebowych staje się nieuniknione. Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem specyfiki stref pola na podstawie map aplikacji (nazywane też VRC = Variable Rate Control) gwarantuje aplikację optymalnej dawki nawozu i materiału siewnego czy sadzeniaków na użytkach rolnych, a przez to maksymalny plon. Poza tym chroni to też strukturę gleby, gdyż zapobiega za słabemu lub za silnemu nawożeniu. Oznacza to też oszczędność nawozu, środków ochrony roślin i materiału. Ponadto pozwala to uzyskać bardziej jednolity rozmiar plonu.

Od roku 2020 system VRC jest dostępny dla mechanicznego siewnika punktowego MATRIX i sadzarek serii GL.

Stosując mapę aplikacji podczas sadzenia ziemniaków można ustawić gęstość sadzenia w cm na całej szerokości maszyny. Poza tym można ustawić ilość nawozu w kg/ha.

Podczas siewu mechanicznym siewnikiem punktowym MATRIX z VRC można ustawić gęstość wysiewu dla poszczególnych rzędów, a także ilość nasion na hektar.