GRIMME Polska
Aktualności

GRIMME

GRIMME

NOWY REXOR

Na kampanię zbiorów 2022 w serii kombajnów REXOR dokonano zasadniczych zmian.

W nowym kombajnie REXOR 6200 ze zbiornikiem o pojemności 30 m³ i kombajnie REXOR 6300 ze zbiornikiem o pojemności 45m³ wdrożono rozwiązania, na które miało wpływ 20 lat doświadczeń i wymagania klientów.

Innowacyjna przystawka wyorująca, systemy obsługi i wspomagania odciążające operatora w pracy, jak również nowy wygląd wyznaczają nowe standardy pod względem wydajności, korzyści ekonomicznych i komfortu.

Nowy zespół wyorujący

Innowacyjna przystawka wyorująca posiada w wyposażeniu seryjnym 7 wałków czyszczących, które zapewniają jeszcze wydajniejsze i skuteczniejsze czyszczenie. Ze względu na zewnętrzne usytuowanie ramy, operator ma dobry widok na stół wałkowy i cały zespół wyorujący.

Wyorywacz kołowy, a także wyorywacz polderowy, posiadają bezobsługowy napęd i nowy, niewymagający konserwacji dogławiacz stały, który ze względu na małą masę własną pracuje znacznie sprawniej i szybciej.

Wszystkie wersje rozdrabniacza są prowadzone przez czujniki płozowe usytuowane przed wałem rozdrabniacza, co zapewnia stałe optymalne odliścianie i mniejsze zużycie.

Zdjęcie: Nowy zespół wyorujący wyposażony w stół wałkowy z 7 wałkami czyszczącymi, wyorywacz kołowy i rozdrabniacz kombi.

Nowy wyorywacz kołowy

Nowa wersja wyorywacza jest wyposażona nie w 2 lecz w 4 czujniki dotykowe buraków, które mogą być używane jako czujniki wysokości do precyzyjnego prowadzenia w rzędzie na optymalnej wysokości. Odciąża to operatora w pracy i poprawia jakość skrętu autopilota podczas jazdy po łuku. Ta innowacyjna koncepcja regulacji wysokości sprawia, że można zrezygnować z osi z kołami kopiującymi między rozdrabniaczem i wyorywaczem kołowym. Poprawia to znacznie widoczność na zespół wyorujący, zmniejsza masę zespołu wyorującego i redukuje zużycie do minimum.

Zdjęcie: Pozycja serwisowa wyorywacza kołowego zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę.

Wszystko na jeden rzut oka i pod ręką

Nowy REXOR jest wyposażony w terminal sterowniczy ISOBUS CCI 1200 i system wizyjny GRIMME SmartView. GRIMME Digital Interface (GDI) oferuje ponadto operatorowi lepszy podgląd parametrów maszyny.

System GRIMME SmartView ze szczególnymi funkcjami, jak slow-motion, umożliwia operatorowi obejrzenie dowolnej sekwencji wideo w zwolnionym tempie do kontroli aktualnych wyników pracy.

Użytkownik za pomocą funkcji zoomowania może ustawić sekwencję wideo, która go interesuje.

Aby mieć na jeden rzut oka najważniejsze obrazy wideo, użytkownik może wyświetlić na 12-calowym ekranie dotykowym maksymalnie 8 obrazów z kamer.

Zdjęcie: Nowy system obsługi przez terminal CCI 1200 z nowym cyfrowym systemem wizyjnym SmartView.

Połączenie z myGRIMME

Nowy REXOR posiada w seryjnym wyposażeniu jednostkę telemetryczną umożliwiającą połączenie z portalem myGRIMME.

Moduł "Live Information" wskazuje operatorowi na komputerze lub innym mobilnym urządzeniu końcowym aktualny postęp prac. Niesie to ze sobą korzyści podczas planowania procesów logistycznych i dalszych zadań.

Moduł "myJobs" automatycznie dokumentuje zadania i zapisuje je w pamięci w kolejności chronologicznej. Dla każdego zadania zapisywane są takie dane, jak czas pracy, zużycie i wykonane prace. Po zakończeniu zadania istnieje dodatkowo możliwość zapisania dalszych danych, jak nazwisko klienta i nazwa pola. Wygenerowane dane można wykorzystać później w systemie zarządzania gospodarstem, co może stanowić optymalną podstawę do późniejszych rozliczeń.

Połączenie z myGRIMME stanowi zarazem bezpośrednie połączenie z oprogramowaniem AGRARMONITOR, co pozwala usługodawcom i rolnikom dokumentować zlecenia i zarządzać nimi.

Niezawodność działania i korzyści ekonomiczne

Obecna sytuacja na światowym rynku cukrowniczym jest skomplikowana i trudna do przewidzenia. Aby umożliwić użytkownikom maksymalną pewność eksploatacji przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym, nowe wersje REXORA są dostępne z gwarancją na 4 lata. Pakiet ten, dostępny po raz pierwszy, uzupełniają atrakcyjne i elastyczne modele wynajmu. W kombinacji z pakietami serwisowymi nie ma przeszkód na drodze do sukcesu w zbiorach. Nowy REXOR osiągnął więc nowy poziom nie tylko pod względem technicznym, ale i ekonomicznym.

Nowości

Innowacyjne maszyny i rozwiązania cyfrowe - tu znajdziesz aktualne informacje o naszych nowościach.

Wszystkie nowości