GRIMME Polska
Aktualności

ASA-LIFT

ASA-LIFT

AUTOMATYCZNE PRZESUNIęCIE BOCZNE PRZY KOMBAJNACH Z PASEM CHWYTAJąCYM

Rzędy są rozpoznawane za pomocą czujników dotykowych, a zespół zbierający jest automatycznie prowadzony przy rzędach.

Wysiew marchwi lub pora jest wykonywany z reguły za pomocą pneumatycznych siewników punktowych, które mimo sterowania przez GPS nie zawsze gwarantują prostolinijny przebieg rzędów. W praktyce oznacza to, że podczas zbioru operator kombajnu z pasem chwytającym musi tak nakierować kombajn, by jak najlepiej zebrać plony. Szczególnie przy kombajnach samobieżnych przednie koła są montowane ze znacznym odstępem przed zespołem zbierającym, co oznacza, że nawet minimalny ruch kierownicą ma znaczny wpływ na prowadzenie kół. Ponadto w złych warunkach glebowych koła przednie mogą dodatkowo ślizgać się. Prowadzi to do strat plonu.

Przedsiębiorstwo ASA-LIFT, spółka-córka GRIMME, jako pierwszy producent wprowadził boczne przesunięcie zespołu zbierającego na ramie głównej kombajnu samobieżnego. Rzędy są rozpoznawane za pomocą czujników dotykowych, a zespół zbierający jest automatycznie prowadzony przy rzędach. Operator może koncentrować się nad innymi pracami, a poza tym zwiększyć prędkość zbioru. Straty plonu są znacznie zredukowane.

Wszystkie kombajny samobieżne ASA-LIFT z pasem chwytającym mogą być opcjonalnie wyposażone w to innowacyjne rozwiązanie.