GRIMME Polska
Aktualności

TerraProtect

TerraProtect

OCHRONA PRZED EROZJą GLEB W UPRAWIE ZIEMNIAKóW

W uprawie ziemniaków, w porównaniu z innymi uprawami rolnymi, wymagania w zakresie ochrony przed erozją gleb są szczególnie wysokie.

W uprawie ziemniaków, w porównaniu z innymi uprawami rolnymi, wymagania w zakresie ochrony przed erozją gleb są szczególnie wysokie. Największe ryzyko erozji istnieje podczas silnych opadów deszczu na pochyłościach, w szczególności w okresie do zwarcia rzędów. Silne opady deszczu prowadzą do gromadzenia się wody między redlinami, co nawet przy nachyleniu zbocza poniżej 2 % prowadzi do spływania wody i przemieszczania się gleby. W rezultacie żyzna gleba, ale też nawóz i środki ochrony roślin, są spłukiwane i przenoszone do innych ekosystemów.

W wyniku erozji, ziemniaki są odkrywane w redlinie i zielenieją wskutek działania promieni słonecznych, nie nadając się tym samym do skupu. W ekstremalnych przypadkach, gdy całe redliny zostaną spłukane, wschody ziemniaków w tych miejscach są zupełnie niemożliwe. W ciągu roku prowadzi to do utrudnień w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na plantacji i do zmniejszenia plonu.

Rozwiązanie: zabiegi przeciwerozyjne za pomocą narzędzia obsypującego TerraProtect.

Zgłoszony do opatentowania system TerraProtect składa się w każdym rzędzie z zęba spulchniającego z zabezpieczeniem przed kamieniami i narzędzia obsypującego w dalszej kolejności. System może być używany przy sadzarkach lub przy aktywnych obsypnikach. Ząb spulchniający rozluźnia podłoże zwiększając w ten sposób zdolność gleby do gromadzenia wody. Lemiesz dopasowany do kształtu redliny usypuje małe groble między redlinami umożliwiające gromadzenie się wody. Na optymalne dostosowanie do panujących warunków glebowych pozwalają liczne możliwości ustawień. W ten sposób żyzna gleba jest chroniona, a rośliny są równomiernie nawodnione.

System TerraProtect jest dostępny w dwóch wersjach. W wersji podstawowej TerraProtect jest obsługiwany przez zawór dwustronnego działania w ciągniku. Żądany odstęp między poprzecznymi groblami jest ustawiany za pomocą dławika przy maszynie. Tworzenie ścieżek technologicznych jest realizowane przez ręczne wyłączenie poszczególnych rzędów.

TerraProtect Pro przekonuje dzięki inteligentnemu systemowi sterowania i komfortowej obsłudze z kabiny. Maksymalną ochronę przed erozją gleb uzyskuje się dzięki równomiernym odstępom między poprzecznymi groblami, co pozwala na gromadzenie w każdym miejscu takiej samej ilości wody. Umożliwia to układ regulacji z automatycznym dostosowaniem do prędkości jazdy. Wyższy komfort obsługi w TerraProtect Pro zapewnia funkcja przełączania pojedynczych rzędów i zintegrowana funkcja przełączania ścieżek.

Wersje systemu TerraProtect są już dostępne dla niektórych maszyn do wiosennych zabiegów agrotechnicznych.

Video TerraProtect Pro:

 

Video TerraProtect: