GRIMME Polska
Aktualności

PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

KOSZ ZASYPOWY ZE ZMODYFIKOWANYM OBSZAREM ZASYPU O WIęKSZEJ WYDAJNOśCI

W sezonie 2020 kosze serii RH prezentują się z licznymi modyfikacjami i nowymi, praktycznymi rozwiązaniami.

GRIMME od ponad 20 lat posiada w swojej ofercie wydajne maszyny do przechowalni dla ziemniaków, marchwi, cebuli i innych warzyw, delikatnie traktujące plon podczas napełniania przechowalni. Elektrohydrauliczny napęd tych maszyn wyznaczył już standardy w branży. W sezonie 2020 kosze serii RH prezentują się z licznymi modyfikacjami i nowymi, praktycznymi rozwiązaniami.

Optymalnie dopasowane do pojazdów transportowych

Szczelne połączenie między pojazdem transportowym a koszem zasypowym zmniejsza do minimum straty plonu i wpływa pozytywnie na czystość i higienę całego procesu napełniania przechowalni. Kształt pojazdów transportowych jest zróżnicowany, dlatego uszczelniająca, gumowa osłona kosza musi cechować się elastycznością i możliwością szybkiego dopasowania. Biorąc to pod uwagę konstruktorzy w GRIMME wdrożyli nowe rozwiązania modyfikujące kształt i funkcję obszaru zasypu, aby jeszcze bardziej usprawnić połączenie z pojazdem transportowym. Dolna listwa podporowa, która ułatwia podjechanie do kosza zasypowego szczególnie pojazdom transportowym z niskim zabezpieczeniem przeciwnajazdowym, odchyla się do tyłu. Na bocznych ścianach kosza znajdują się trzy wargi gumowe, każda podzielona na trzy części. Dzięki temu, wargi gumowe dopasowują się do każdego kształtu pojazdu. Gumowa osłona kosza zasypowego jest osadzona w łożysku kulkowym i można ustawić jej wysokość bez użycia narzędzi, a tym samym dostosować do wysokości danego pojazdu transportowego. Zapobiega to jeszcze skuteczniej stratom podczas załadunku kosza.

VarioFlow: wysoka przepustowość i maksymalna ochrona plonu

Często obszar między wałkami sortującymi bądź oczyszczającymi a taśmą odprowadzającą ogranicza pracę kosza zasypowego, gdyż plon może być przekazywany tylko z jednej strony na taśmę odprowadzającą. Nowy, opcjonalny VarioFlow firmy GRIMME jest narzędziem składającym się z dwóch poliuretanowych wałków spiralnych z mechaniczną regulacją wysokości. Narzędzie to umożliwia równomierne podanie większej ilości plonu na taśmę odprowadzającą, co znacznie zwiększa wydajność. Wysokość podawania obu poliuretanowych wałków spiralnych na taśmę odprowadzającą można ustawić bezstopniowo za pomocą wrzeciona po lewej i prawej stronie maszyny. Regulacja ta umożliwia skrzyżowanie obu wałków spiralnych, co poprawia ochronę plonu. Jest to realizowane przez minimalną wysokość spadku na taśmę odprowadzającą po jednej stronie. Po przeciwnej stronie, w kierunku przepływu masy plonu, przepustowość zwiększa się, gdyż wałki są odchylane z przepływającej masy plonu. Jednocześnie wysokość spadku pozostaje minimalna, gdyż plon po tej stronie jest odkładany na plon znajdujący się już na taśmie odprowadzającej. W rezultacie osiąga się znaczny wzrost przepustowości przy stale wysokiej ochronie plonu.

Ułatwienie pielęgnacji przenośnika podłogowego

Nowa olejarka to praktyczne rozwiązanie do olejowania przenośnika podłogowego zwiększająca do maksimum jego trwałość. Jednocześnie zmniejsza się nakład pracy dla operatora przy konserwacji i pielęgnacji maszyny, gdyż odpada ręczne olejowanie przenośnika podłogowego.