PS 511: Delikatny i szybki transport z przechowalni, ergonomiczna obsługa i dobra zwrotność

PS 511: Delikatny i szybki transport z przechowalni, ergonomiczna obsługa i dobra zwrotność

Bardzo łagodny, a zarazem wydajny transport ziemniaków z przechowalni zapewnia nowy produkt Grimme: podbieracz PS 511 o długości 11 metrów składający się z jednostki podbierającej i taśmy.

Stanowisko operatora znajduje się w odróżnieniu od wózków widłowych i ładowarek kołowych, w obszarze podbierania, przez co operator ma optymalną widoczność. Układ kierowniczy bez klasycznego punktu obrotowego zapewnia precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Ergonomiczne stanowisko operatora gwarantuje dobre warunki pracy.

Jednostka podbierająca szybko i łagodnie podbiera ziemniaki. Szczególną cechą maszyny są odbojnice z PU na końcu jednostki podbierającej i taśmy, dzięki którym ziemniaki są łagodnie przekazywane na kolejne przenośniki. Wszystkie taśmy mają szerokość 50 cm, z płynną regulacją prędkości i bezpoślizgowym napędem. Stalowe rolki nośne ze stałym smarowaniem nie wymagają konserwacji.

Ponadto jako medium napędowe jest dostępny certyfikowany fluid przystosowany do użytku z żywnością.

 

24 listopada 2016